Trời ơi sao bố mẹ bé lại bất cẩn đến như vậy?

Bố mẹ quá bất cẩn để đứa con 20 tháng tuổi ra cửa sổ tòa nhà đứng mà không biết hậu quả nghiêm trọng như thế nào.