Trẻ em vùng cao nhảy Hip Hốp đang gây sốt trên cộng đồng mạng

Không nghĩ một nơi như Trạm Tấu các em lại có tiết mục biểu diễn đỉnh cao như chuyên nghiệp.