Tôi chắc chắn bạn chưa từng nhìn thấy con vật không có mắt này!

Con vật thường đi ăn vào ban đêm, chúng không cần nhìn vì thế cũng không cần mắt, chúng dùng mũi và bò dưới cát.