Thanh niên Hải Phòng bị tai nạn xe máy ngã gẫy cổ

Một thanh niên Hải Phòng do chiếc xe máy mất lái đã bị ngã cắm đầu xuống đường và gãy cổ.