Tại sao đười ươi mẹ lại hành hạ con của nó thể nhỉ

Một con đười ươi con cố gắng bám lấy mẹ nó, nhưng nó càng gần mẹ nó nó lại càng hắt hủi và hành hạ nó.