Phẫu thuật lòng bàn chân ai đủ dũng cảm thì mời xem

Các bác sĩ đang phẩu thuật lòng bàn chân, đây là một cảnh quay không dành cho người yếu tim.