Phát hiện bất ngờ khi rắc muối và đỉa hút đầy máu

Chỉ là một trò nghịch ngợm nhưng thanh niên này đã phát hiện một điều bất ngờ khi rắc muối vào đỉa hút đầy máu