Pha biểu diễn đổ đèo bất thành và cái kết quá bi hài

Một thanh niên trên chiếc xe BMW cố gắng thể hiện bản thân bằng cách đổ đèo nhưng cái kết thì quá bị hài.