Nông dân dùng lưới bắt cá nào ngờ được rắn khổng lồ

Hai nông dân đánh lưới tại một khu nước ngập mặt, họ hoàn toàn bị sốc khi kéo lưới lên là một con rắn khổng lồ.