Một góc rừng biến mất và cần một lời giải thích cho hiện tượng lạ này

Một hiện tượng lạ đã xảy ra, một góc rừng biến mất trong lòng hồ nước và không thể giải thích lý do vì sao.