Một đứa trẻ đã bị rơi xuống chuồng ĐƯỜI ƯƠI ở vườn bách thú Mỹ

Do sự bất cẩn của bố mẹ, một cậu bé đã bị rơi xuống chuồng Đười ươi ở Vườn bách thú Cincinnati - Mỹ.