Mày trộm đồ tưởng ông mày không biết hay sao?

Một thanh niên Ả Rập lợi dụng lúc chủ cửa hàng mất cảnh giác để trộm đồ, nhưng nào ngờ ăn đòn.