Khi thần chết đã gọi tên thì không thể cản lại được

Một chiếc xe lam phóng với tốc độ cao đâm vào một thanh niên đi bộ, anh ta nằm gần 30 phút mà không có ai giúp đỡ.