Đúng là ngu thì chết chứ có bệnh tật gì đâu!

Một nhóm người hiếu kỳ đứng gần lan can để quan sát sóng thần, và con sóng đã ập đến bất ngờ nhấn chìm tất cả.