Đây là chiếc xe hiện đại nhất mà Nissan từng sản xuất

Nissan vừa giới thiệu một chiếc xe hiện đại bậc nhất của họ, đó là một chiếc xe thông minh, tự hành và chạy điện.