Đây là cách người ta hàn đường ray

Tưởng là tháo đường ray mới hàn được. Không ngờ rằng việc hàn đường ray lại đơn giản như thế này