Đây có thể nói là cách cứu mèo bá đạo nhất thế giới

Hai người đàn ông đồng tính vô tình trở thành một cặp cứu hộ động vật khi cố gắng cứu một con mèo bị mắc dây.