Đang đến lúc vui nhất cũng là lúc cái chết ập đến bất ngờ

Một show diễn thời trang ngoài trời ở Ấn Độ bất ngờ trở thành ngày định mệnh khi tai nạn bất ngờ ập đến