Dàn đèn sân khấu đổ sập làm chết 9 em học sinh đang biểu điễn ở Ấn Độ

Trong khi 20 em học sinh đang biểu diễn trên sân khẩu ở Ấn Độ, bất ngờ dàn đèn sân khấu đổ sập cướp đi sinh mạng của 9 em.