Chỉ 14 phút thôi thành phố bạn đang nhìn thấy sẽ không còn nữa

Một thảm họa thiên nhiên vô cùng đặc biệt, một thành phố sẽ biến mất chỉ trong 14 phút.