Cảnh sát Hàn Quốc bầy binh bố trận như thời TAM QUỐC chống bạo động

Cảnh quay ghi lại cảnh sát Hàn Quốc bầy binh bố trận như Tam Quốc chống lại một nhóm người biểu tình quá khích.