Cái kết đau đớn của việc biểu biễn xe trong lòng chảo

Một thanh niên biểu diễn lượn xe trong lòng chảo, nhưng chỉ được một vòng thì đã nhận một cái kết đắng lòng.