Bắt RẮN ĐỘC bá đạo như thanh niên LÀO

Thấy thanh niên Lào đi lang thang tưởng anh làm gì nào ngờ rình mò tóm ngay đuôi rắn. Quá bá đạo.