Ba đưa trẻ bị điện giật chết thảm trong bể bơi

Trong lúc cùng gia đình vui vẻ trong bể bơi, bất ngờ có điện hở đã làm 3 đứa trẻ chết ngay tại chỗ